W ramach Roku Matematyki na Pomorzu Politechnika Gdańska zorganizowała, bądź współorganizowała wiele wydarzeń mających na celu popularyzację matematyki. Poniżej znajduje się ich chronologiczna lista.

 

14 stycznia 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. „Geometrie nieeuklidesowe”
21 stycznia 2015 r. Inauguracja Roku Matematyki na Pomorzu.
13 marca 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. „Niezwykła liczba Pi”
13 marca 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. "Pi razy nieskończoność"
15 marca 2015 r. "Matematyka w terenie" - piknik naukowy pt. „Ogródek matematyczny”
16 marca 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. "Pi razy nieskończoność"
20 marca 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. „Niezwykła liczba Pi”
marzec 2015 r. Wystawa plakatów „Momenty matematyczne”
marzec 2015 r. Wystawa starodruków pod tytułem „Alfabet zastosowań matematyki"
marzec 2015 r. Wystawa pt. „Kreślarskie unikaty”
26-27 marca 2015 r.  IV Seminarium " Bez matematyki kariery nie zrobisz - Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim"
30 marca 2015 r. Finał konkursu matematycznego "Od szkolniaka do żaka"
20 maja 2015 r. Japońskie liczydło - warsztaty z sorobanem
21 maja 2015 r. Kostka Rubika - historia i współczesność fascynującego wynalazku
21 maja 2015 r. Świat tangramów - konkurs układania figur
21 maja 2015 r. W krainie cudów nieskończoności
21 maja 2015 r. "Matematyka w terenie" - piknik naukowy pt. „Ogródek matematyczny”
22 maja 2015 r. Triki matematyki
22 maja 2015 r. Rozwiązywanie układów równań uogólnioną metodą przeciwnych współczynników
22 maja 2015 r. Wybrańcy bogów
22 maja 2015 r. Matematyka i humanistyka - dziedziny odległe czy bliskie?
22 maja 2015 r. "Zobaczyć matematykę" - warsztaty z użyciem programu Geogebra
22 maja 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. „Świat wielościanów”
23 maja 2015 r. Ogródek matematyczny w Politechnice Gdańskiej
01 czerwca 2015 r. Ogródek matematyczny w Politechnice Gdańskiej
12 czerwca 2015 r. "Matematyka w terenie" - piknik naukowy pt. "Festyn matematyczny w Sopocie"
17 czerwca 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. „Świat tangramów”
12 czerwca 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. „Współczesna matematyka i jej zastosowania”
23 czerwica 2015 r. "Matematyka w terenie" - piknik naukowy pt. "Ogródek matematyczny w Wejherowie"
18 września 2015 r. "Matematyka w terenie" - piknik naukowy pt. „Ogródek matematyczny”
18 września 2015 r. "Matematyka w terenie" - piknik naukowy pt. „Ogródek matematyczny”  
21 września 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. „Pojęcie miary w przestrzeni i na płaszczyźnie”
13 paźdiernika 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. „W krainie cudów nieskończoności”
27 paźdiernika 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt.. „Wstęp do wyprowadzenia wzoru na objętość kręgosłupa”
październik 2015 r.
- marzec 2016 r.
Konkurs matematyczny „Od szkolniaka do żaka” - edycja II
październik
- grudzień 2015 r.
Konkurs matematyczny „Bajeczna historyjka o zastosowaniu matematyki w …”
27 listopada 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. „Geometrie nieeuklidesowe”
warsztaty pt. „Zobaczyć matematykę” , „Sorobany - japońskie liczydła”
30 listopada 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. „Wstęp do wyprowadzenia wzoru na objętość kręgosłupa”
2 grudnia 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. "Liczba Pi i kwadratura koła"
18 grudnia 2015 r. "Matematyka w terenie" - wyklad pt. "Co to jest nieskończoność"


 

 

Organizatorzy: