Dla Uczestników Dla Uczestników

Możliwe jest uczestnictwo w Konferencji jako:

  • słuchacz,
  • autor (wystąpienia, plakatu w formie opublikowanego pliku PDF na stronie Sesja plakatowa, artykułu lub prowadzącego warsztaty).
W każdym z przypadków koniecznym warunkiem uczestnictwa jest terminowa rejestracja poprzez Formularz zgłoszeniowy!

Udział w Konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem przesyłanym do uczestników w formie elektronicznej (PDF).

Ważne terminy:

do 10 września 2021 r. - zgłaszanie propozycji wystąpień, plakatów, warsztatów

do 10 września 2021 r. - przesyłanie abstraktów wystąpień, plakatów, warsztatów

15 września 2021 r. - ogłoszenie szczegółowego programu Konferencji

do 20 września 2021 r. - przesyłanie plakatów

do 20 września 2021 r. - rejestracja słuchaczy Konferencji

22 - 24 września 2021 r. - Konferencja

do 30 września 2021 r. - przesyłanie artykułów

Program ramowy Konferencji: TUTAJ.

Uczestnicy mogą zaprezentować na Konferencji wystąpienie lub plakat, równolegle mogą zaproponować artykuł do publikacji lub wziąć udział jako słuchacz. Możliwa jest publikacja więcej niż jednego artykułu i plakatu oraz wygłoszenie więcej niż jednego wystąpienia. Zapraszamy również do zgłaszania propozycji przeprowadzenia warsztatów.

Każdy z uczestników prezentujący wystąpienie, plakat lub warsztat musi nadesłać abstrakt zawierający maksymalnie 500 znaków (bez spacji). Abstrakty zostaną zamieszczone na stronie www Konferencji.

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące każdej z form uczestnictwa jako autor (artykułu, plakatu, wystąpienia lub jako prowadzący warsztaty):

Forma udziału Warunki
Udział z publikacją

Wszystkie szczegóły i wymagania edytorskie: TUTAJ.

Przyjęte do publikacji zostaną te artykuły, które uzyskają przynajmniej dwie pozytywne recenzje. Dodatkowym warunkiem jest przesłanie Oświadczenia o prawach autorskich wszystkich autorów artykułu.

W procesie recenzji autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review).

Artykuły powinny być przesyłane na adres oknmut@pg.edu.pl

Możliwe jest opublikowanie artykułu bez wystąpienia na Konferencji.

Udział z plakatem

Wszystkie szczegóły i wymagania edytorskie: TUTAJ.

Plakaty zostaną zaprezentowane w ramach strony Sesja plakatowa w postaci elektronicznej (plików PDF).

Jeżeli zagadnienia prezentowane na plakacie mają być opublikowane w czasopiśmie, należy przesłać tematykę plakatu w formie artykułu w sposób opisany w tej tabeli w wierszu "Udział z publikacją".

Wystąpienie

Akceptacja wystąpienia wymaga przesłania abstraktu przemowy zawierającego maksymalnie 500 znaków (bez spacji) na adres oknmut@pg.edu.pl

Autorzy wystąpień zostaną wymienieni w programie Konferencji, zaś nadesłane abstrakty zostaną zamieszczone na stronie Konferencji.

Jeżeli zagadnienia prezentowane w czasie wystąpienia mają być opublikowane w czasopiśmie, należy przesłać tematykę wystąpienia w formie artykułu w sposób opisany w tej tabeli w wierszu "Udział z publikacją".

Warsztaty

Warsztaty mogą być przeprowadzane tylko w formule online. 

Prowadzący warsztaty przesyła na adres oknmut@pg.edu.pl:

  • temat warsztatu,
  • abstrakt zawierajacy maksymalnie 500 znaków (bez spacji),
  • ograniczenia związane przykładowo z liczbą uczestników lub wymaganiami technicznymi dla uczestników spotkania.

Informacja o zaakceptowaniu warsztatów zostanie przesłana do 15 września 2021 r.