Komitet naukowy Komitet naukowy

Przewodnicząca:

  • dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG (Politechnika Gdańska)

Członkowie (w kolejności alfabetycznej):

  • dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. PG (Politechnika Gdańska)
  • dr hab. Sambor Guze, prof. UMG (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • dr hab. Irmina Herburt, prof. PW (Politechnika Warszawska)
  • dr Ewa Łazuka, prof. PL (Politechnika Lubelska)
  • dr Marek Małolepszy, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)
  • dr Leszek Rudak (Uniwersytet Warszawski)
  • dr Beata Strycharz-Szemberg (Politechnika Krakowska)
  • dr Marcin Wata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • dr Małgorzata Wołowiec-Musiał (Politechnika Rzeszowska)