Komitet organizacyjny Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:

  • Barbara Wikieł

Członkowie (w kolejności alfabetycznej):

  • Anita Dąbrowicz-Tlałka
  • Magdalena Musielak
  • Marcin Stępniak
  • Anna Styn
  • Izabela Treder