Publikacja OKNMUT 2021 Publikacja OKNMUT 2021

W ramach XIX OKNMUT zostanie wydana publikacja pokonferencyjna.

Oferta publikacji artykułów jest skierowana do uczestników XIX OKNMUT oraz eTEE 2021. Koszty publikacji zaakceptowanych artykułów pokrywa organizator XIX OKNMUT.

Gorąco zachęcamy do przygotowania artykułów, które ukażą się w wersji elektronicznej i drukowanej w Zeszytach Naukowych WEiA PG!

Propozycje artykułów należy przesyłać w poniżej zamieszczonym szablonie oraz dołączyć podpisane przez wszystkich autorów Oświadczenie o prawach autorskich.

Szablon artykułu - format DOC

Oświadczenie o prawach autorskich - format DOC

Do publikacji można dołączać pliki. Pliki zostaną zamieszczone na portalu MostWiedzy/MostDanych na licencji wskazanej przez autora (najczęściej wybierane to: CC BY - Uznanie autorstwa lub CC BY-NC - Użycie niekomercyjne). Nie ma ograniczeń co do ich liczby czy formatu pod warunkiem ich spakowania - można dołączyć tylko jeden "zip" do jednego datasetu (przykład). Dodatkowo dane mają swój nr DOI.

W procesie recenzji autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review).

Propozycje artykułów i Oświadczenia należy przesyłać na adres 

oknmut@pg.edu.pl

w terminie do 30 września 2021 r.

Serdeczenie zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów uczestników XIX OKNMUT oraz eTEE 2021!