Interactive Excercises

In the near future, this section will allow testing oneself using two kinds of on-line resources. One of these are Java applets concerning various algebraic algorithms - determinants, matrix inverses, systems of equations and many more. Another set of exercises is given using WebMathematica, a set of on-line tools allowing to draw function graphs, integrate functions and many more.

Ćwiczenia Interaktywne

W niedalekiej przyszłości w dziale tym znajdą się zadania pomagające Ci przetestować swoje umiejętności. Znajdziesz tu dwa rodzaje zasobów. Pierwszy, to applety Javy utrwalające zastosowania różnych algorytmów algebraicznych - obliczanie wyznaczników, odwrotności macierzy, układów równań, itd. Drugi stanowić będzie zestaw ćwiczeń wykorzystujących WebMathematicę. WebMathematica to zbiór programów (umieszczonych w internecie) pozwalających na rysowanie wykresów funkcji, obliczanie pochodnych, i wiele wiele więcej.

WebMathematica tutorials and exercises
I semester tutorials
II semester tutorials
III semester tutorials