Study materials

The collection of materials available here is a combination of scripts and sets of problems, along with apps and animations prepared by our teachers, as well as usefull external resources. We collected them here with the goal of aiding your study of mathematics.

Materiały edukacyjne

Zbiór dostępnych tutaj materiałów to połączenie skryptów i zestawów zadań, wraz
z aplikacjami i animacjami przygotowanymi przez naszych wykładowców oraz przydatnych zasobów zewnętrznych. Zebraliśmy je tutaj aby pomogły ci w nauce matematyki.