Vocabulary | Mathematics Centre

Page content

Vocabulary
Vocabulary

Math vocabulary is usually difficult at first, if english is not your first language. In this section you will find lots of recordings of math terms and phrases,
and for polish speaking students also translations, that will help you master english maths vocabulary.

Słowniki

Słownictwo matematyczne jest zwykle na początku trudne, jeśli angielski nie jest Twoim językiem ojczystym. W tej sekcji znajdziesz wiele nagrań terminów i zwrotów matematycznych, a dla studentów polskojęzycznych również tłumaczeń tych zwrotów, które pomogą Ci opanować angielskie słownictwo matematyczne.