Logic Puzzles

Enjoy fascinating logic puzzles that require addition, subtraction, and logic to create elaborate designs from an empty grid of squares. Download zipped puzzles, print them out and solve them!

Obrazki Logiczne

Rozwiązuj fascynujące obrazki logiczne wymagające dodawania, odejmowania i logicznego myślenia w celu stworzenia skomplikowanych rysunków

  1. Puzzle #1 (zip, 28.68kB)
  2. Puzzle #2 (zip, 31.86kB)
  3. Solving rules