English for Mathematics | Mathematics Centre

Page content

English for Mathematics

English for Mathematics for students of technical studies

This section contains supplementary materials for the script written under the same title. The script has been printed by the PG publishing house in 2010 and is addressed to anyone wanting to improve their knowledge of the use of English language in mathematics.

The material presented here has the form of one-hundred-and-thirteen mp3 files. There are thirteen chapter exercises which introduce mathematical terminology, and ask of you to listen and repeat. This is followed by one-hundred exercises in reading and understanding math operations. Listen to each of the one-hundred files and try to write down the appropriate formulas.

English for Mathematics for students of technical studies

Ten dział zawiera dodatkowe materiały do skryptu pod tym samym tytułem. Skrypt ten został opublikowany przez Wydawnictwo PG w roku 2010 i jest adresowany do każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę na temat języka angielskiego w matematyce.

Materiał przedstawiony jest w formie stu trzynastu plików mp3. Pierwsze trzynaście to ćwiczenia wprowadzające matematyczne słownictwo. Pozostałe sto plików to ćwiczenia z czytania i rozumienia operacji matematycznych. Wysłuchaj każdego ze stu plików i spróbuj zapisać odpowiednie wzory.

Chapters:

Chap #01 Chap #02 Chap #03 Chap #04 Chap #05 Chap #06 Chap #07 Chap #08 Chap #09 Chap #10 Chap #11 Chap #12 Chap #13

Appendix:

Rec #001 Rec #002 Rec #003 Rec #004 Rec #005 Rec #006 Rec #007 Rec #008 Rec #009 Rec #010 Rec #011 Rec #012 Rec #013 Rec #014 Rec #015 Rec #016 Rec #017 Rec #018 Rec #019 Rec #020 Rec #021 Rec #022 Rec #023 Rec #024 Rec #025 Rec #026 Rec #027 Rec #028 Rec #029 Rec #030 Rec #031 Rec #032 Rec #033 Rec #034 Rec #035 Rec #036 Rec #037 Rec #038 Rec #039 Rec #040 Rec #041 Rec #042 Rec #043 Rec #044 Rec #045 Rec #046 Rec #047 Rec #048 Rec #049 Rec #050 Rec #051 Rec #052 Rec #053 Rec #054 Rec #055 Rec #056 Rec #057 Rec #058 Rec #059 Rec #060 Rec #061 Rec #062 Rec #063 Rec #064 Rec #065 Rec #066 Rec #067 Rec #068 Rec #069 Rec #070 Rec #071 Rec #072 Rec #073 Rec #074 Rec #075 Rec #076 Rec #077 Rec #078 Rec #079 Rec #080 Rec #081 Rec #082 Rec #083 Rec #084 Rec #085 Rec #086 Rec #087 Rec #088 Rec #089 Rec #090 Rec #091 Rec #092 Rec #093 Rec #094 Rec #095 Rec #096 Rec #097 Rec #098 Rec #099 Rec #100