Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej jest jednostką ogólnouczelnianą funkcjonującą w Politechnice Gdańskiej od 2006 roku.

Podstawowym celem działalności Centrum Matematyki jest realizacja programów kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych, zgodnie z programami studiów na poszczególnych kierunkach, przy jednoczesnym doskonaleniu metod, form i treści nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

Do innych sfer działalności Centrum należą m.in.:

  • organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów, wykładów dla nauczycieli, uczniów i innych osób oraz instytucji,
  • promowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych oraz rozwijanie matematycznych talentów,
  • inicjowanie i prowadzenie prac nad zdalnym nauczaniem jako elementem wspomagającym tradycyjny proces dydaktyczny (przy czym obsługa techniczna i związana z oprogramowaniem oraz platformą zdalnego nauczania jest prowadzona i rozwijana przez Centrum Usług Informatycznych).

Pracownicy Centrum są zaangażowani w wiele przedsięwzięć i projektów związanych z popularyzacją matematyki (w tym współpracę ze szkołami m.in. w zakresie wykładów tradycyjnych, zajęć e-learningowych, konkursów) oraz wykorzystywania najnowszych technologii w kształceniu ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej(np. Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych).

Centrum oferuje również  kursy dla maturzystów oraz przygotowujące uczniów do podjęcia studiów na kierunkach technicznych.

Zachęcamy do współpracy z Centrum Matematyki!