Centrum Matematyki, poza swoją podstawową działalnością statutową, zajmuje się również realizacją projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Dzięki temu prowadzone są zajęcia dydaktycznie dla młodzieży z wykorzystaniem materiałów, urządzeń oraz oprogramowania, które pozwalają na realizację śmiałych pomysłów dydaktycznych o charakterze innowacyjnym oraz na poszerzanie grona młodych odbiorców zainteresowanych nauką.

Zajęcia takie zapewniają uczniom odpowiednie wsparcie w rozwoju ich umiejętności i zainteresowań.