Politechnika Gdańska
Centrum Matematyki

zaprasza na

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI DO STUDIÓW 2024

Formularz rejestracyjny dostępny wkrótce.

Zajęcia Kursu odbywają się online na platformie eNauczanie Politechniki Gdańskiej.

Kurs adresowany jest głównie do studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Zapraszamy do udziału również uczniów szkół ponadpodstawowych chcących nieco wcześniej zapoznać się z wymaganiami uczelni w tym zakresie. Wcześniejsze rozpoczęcie powtórki z programu obowiązującego na maturze z matematyki umożliwi lepsze usystematyzowanie materiału. Kurs opracowano w oparciu o wymogi programowe poszczególnych Wydziałów Politechniki Gdańskiej. Systematyczna powtórka materiału zmniejszy również stres związany z adaptacją na pierwszym roku studiów. Zapisując się na kurs:

  • poszerzysz i utrwalisz swoją wiedzę oraz

  • bez stresów i problemów rozpoczniesz naukę na studiach.

Celem kursu przygotowawczego w zakresie matematyki jest:

  1. kompleksowe przygotowanie z matematyki studentów przyjętych na pierwszy rok studiów,

  2. podniesienie kompetencji studentów I roku wszystkich kierunków studiów w Politechnice Gdańskiej w zakresie matematyki - niezbędnych do kontynuowania studiów,

  3. pomoc w organizacji samodzielnej nauki,

  4. przygotowanie do studiowania na uczelniach technicznych,

  5. rozwinięcie umiejętności sprawnego liczenia i rozwiązywania zadań z matematyki,

  6. wyrównanie różnic programowych.

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej.