Inne | Centrum Matematyki PG

Treść strony

Inne

W menu po prawej stronie znajdziesz:
- przydatne pliki ze wzorami oraz wizualizacje wybranych zagadnień z matematyki,
- przekierowanie do eTestów z matematyki dla studentów I roku studiów PG,
- podręczniki z matematyki w języku ukraińskim udostępniane przez Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy (Politechnikę Kijowską): https://ela.kpi.ua .