Pracownicy Centrum Matematyki wykorzystują aplikacje i oprogramowanie do obliczeń inżynierskich do prowadzenia zajęć z matematyki dla studentów oraz szkół.

Wybierz z menu po prawej stronie przykłady aplikacji wykonanych w Matlabie i Geogebrze przez pracowników Centrum Matematyki.