Zapraszamy do korzystania z zasobów!

Koordynator ds. e-learningu w CM: dr inż. Magdalena Łapińska

Administrator platformy eNauczanie PG w CM: Marcin Stępniak

Pełnomocnik Dyrektora CM ds. OER i strony www Centrum Matematyki: dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof.PG

Zespoły zadaniowe związane z e-learningiem działające w CM:

  • Zespół ds. otwartych zasobów edukacyjnych (dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof.PG)
  • Zespół ds. e-Testów (dr inż. Magdalena Łapińska)
  • Zespół ds. multimediów i oprogramowania (dr Magdalena Musielak)

Więcej informacji dotyczących działalności CM w zakresie wykorzystania najnowszych technologii w edukacji matematycznej znajdziesz w menu po prawej stronie.

Zachęcamy do korzystania z zasobów!

Najważniejsze systemy i strony informacyjne PG związane z e-learningiem:

Tworzenie i prowadzenie webinariów (zasoby zewnętrzne dotyczące oprogramowania wspieranego przez PG):