Apteczka pierwszej pomocy

W budynku CNB/CM apteczka znajduje się w portierni oraz w Biurze Centrum Matematyki – pokój 107 (I piętro).


Defibrylator AED

W budynku CNB/CM defibrylator znajduje się w holu na parterze (pomiędzy tablicami ogłoszeniowymi).


Jak wezwać karetkę pogotowia?
 1. Zadzwonić pod numer 999 lub 112
 2. Dyspozytor zapyta o następujące dane:
  1. Miejsce zdarzenia, dokładny adres
  2. Co się stało? Ile jest osób poszkodowanych?
  3. Jaki jest stan osoby poszkodowanej? (np. czy się rusza?, czy oddycha?, czy jest przytomna?)
  4. Imię, nazwisko, orientacyjny wiek osoby poszkodowanej
  5. Imię, nazwisko osoby wzywającej pomocy
  6. Numer telefonu kontaktowego. Numer ten zostanie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Kontakt zespołu ratownictwa medycznego z wzywającym może ułatwić znalezienie adresu lub najkrótszej drogi dojazdu.
  7. Jak dojechać na miejsce zdarzenia? Czy będzie ktoś czekał na karetkę? 
 3. Pamiętaj: nie odkładaj słuchawki zanim zrobi to dyspozytor
 4. W przypadku wezwania na teren Politechniki Gdańskiej pomocy medycznej, należy o tym fakcie niezwłoczne poinformować pracowników Centrum Bezpieczeństwa PG pod nr tel. 58 347-14-32 (lub 5819789), lub osobiście – najbliższego spotkanego portiera/strażnika. Strażnicy, aby sprawnie pokierować pomoc medyczną, muszą wiedzieć, w którym obiekcie i w jakim miejscu znajduje się osoba oczekująca pomocy.

Pracownia multimedialna CM - mogą w niej przebywać wyłącznie osoby, które zapoznały się z regulaminem niniejszej pracowni oraz obsługi sprzętu w niej się znajdującego.


Budynek CNB/CM - wszystkie osoby przebywające w budynku zobowiązane są do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminów porządkowych.