1. dr Hanna Guze - Koordynator ds. programów studiów - przewodnicząca Komisji
  2. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG - WCh
  3. dr Stanisław Domachowski - WIMiO
  4. mgr Katarzyna Kujawska - WA
  5. dr inż. Magdalena Łapińska - WIMiO, WZiE
  6. dr Magdalena Musielak - WETI
  7. dr Anna Niewulis - WEiA, WFTiMS
  8. dr Krzysztof Radziszewski - WILiŚ
  9. Bartosz Lewczuk - Parlament Studentów PG

Pismo nr 020.0015.1.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.