Podręcznik „Geometria analityczna i różniczkowa w zadaniach” ma stanowić pomoc i uzupełnienie w nauce geometrii analitycznej i różniczkowej zapoczątkowanej na wykładach i ćwiczeniach akademickich.

Każdy rozdział zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć, podaje podstawowe definicje i twierdzenia, które następnie są zilustrowane przykładami z rozwiązaniami. Zakończony jest zestawem zadań do samodzielnego rozwiązania o zróżnicowanym stopniu trudności, co umożliwia korzystanie z podręcznika studentom różnych kierunków studiów i o różnym stopniu zaawansowania wiedzy. W podręczniku zawarto około 500 zadań do samodzielnego rozwiązania i ponad 100 przykładów z rozwiązaniami.

Przygotowując materiały dla studentów, autorki korzystały z wieloletnich doświadczeń zdobytych w trakcie opracowywania materiałów do zajęć dla studentów Politechniki Gdańskiej.

Jolanta Dymkowska i Danuta Beger są również współautorkami podręcznika „Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej” pod red. Barbary Wikieł oraz autorkami zbiorów: „Rachunek całkowy w zadaniach” i „Rachunek różniczkowy w zadaniach”.


Skrypt można nabyć w Wydawnictwie PG, które prowadzi sprzedaż wysyłkową publikacji za pośrednictwem e-sklepu. Zamówione i opłacone publikacje można również odebrać osobiście następnego dnia w Wydawnictwie PG po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 58 347 23 56, 58 347 23 82).

Miejsce odbioru publikacji:

Politechnika Gdańska
Wydawnictwo PG (gmach B (budynek nr 10 na mapie kampusu), pok. 405, w godz. 10.00–14.00)
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

e-sklep Wydawnictwa PG