GeoGebra | Centrum Matematyki PG

Treść strony

GeoGebra

Poniżej znajdują się przykładowe aplikacje przygotowane w Geogebrze przez pracowników CM PG.

Aplikację można uruchomić klikając na "uruchom GeogebraTube" lub bezpośrednio na obrazku poniżej jej opisu.

Ze względu na interaktywny charakter aplikacji czasami trzeba trochę poczekać aż strona GeoGebraTube całkowicie się załaduje :)

Funkcje elementarne

Funkcje sinus i cosinus (uruchom GeoGebraTube).

 

 

 

 

Ciągi liczbowe

Granica ciągu liczbowego (uruchom GeoGebraTube)

Granica ciągu

 

 

 

 

Granica funkcji jednej zmiennej

Definicja Cauchy'ego - przykłady (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Pochodna funkcji jednej zmiennej

Wykresy funkcji i jej pochodnej - przykłady (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Badanie przebiegu zmienności funkcji - przykład (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Całka niewłaściwa

Całka niewłaściwa pierwszego rodzaju - przykłady (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Całka niewłaściwa drugiego rodzaju - przykłady (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Funkcje uwikłane

Ekstrema lokalne funkcji uwikłanej - przykład "Liść Kartezjusza" (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Ekstrema lokalne funkcji uwikłanej - przykład "Rozeta trójlistna" (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Zamiana zmiennych w całce potrójnej

Współrzędne walcowe (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Współrzędne sferyczne - typ I (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Szeregi liczbowe

Ciąg sum częściowych - przykłady (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Szeregi Fouriera

Przykład 1 (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Przykład 2 (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Liczby zespolone

Suma liczb zespolonych (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Potęgowanie liczby zespolonej (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Pierwiastki z liczby zespolonej (uruchom GeoGebraTube)

 

 

 

Licencja CC BY-SA
Centrum Matematyki
Politechnika Gdańska