Tablice wzorów | Centrum Matematyki PG

Treść strony

Tablice wzorów

Treść

Tutaj znajdziesz zestawy przydatnych wzorów i wykresów funkcji. Są one dostępne w wersji polsko i anglojęzycznej.

Pliki są w formatach PDF, zatem możesz je też pobrać lub wydrukować i korzystać z nich w czasie zajęć oraz nauki własnej :)

Zapraszamy do zgłaszania własnych propozycji potrzebnych wzorów poprzez wiadomości na profilu Centrum Matematyki na FB.

Podstawowe wzory - wersja A

Podstawowe wzory - trygonometria

Wykresy przykładowych funkcji

Wykresy funkcji trygonometrycznych i cyklometrycznych

Liczby zespolone

Wektory

Elementy geometrii analitycznej

Pochodne

podstawowe wzory

Całki

podstawowe wzory

Szeregi potęgowe

podstawowe wzory

Transformaty Laplace'a wybranych funkcji

Kryteria zbieżności szeregów liczbowych

lista

Wykresy przykładowych powierzchni

Wzory na zamianę zmiennych

kartezjańskie ↔ biegunowe, walcowe, sferyczne

Kontakt