Od szkolniaka do żaka | Centrum Matematyki PG

Treść strony

Od szkolniaka do żaka

Od szkolniaka do żaka

Konkurs "OD SZKOLNIAKA DO ŻAKA" jest kierowana do uczniów klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych, którzy wykazują zainteresowanie matematyką. Konkurs ma zasięg krajowy.

Konkurs "Od szkolniaka do żaka" jest w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.)

Konkurs składa się z trzech etapów.

Etapy I i II polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przysłanych przez Organizatora i odesłaniu ich za pośrednictwem nauczyciela w określonym terminie.

Są to etapy samodzielnej pracy przy możliwości skorzystania z wszelkich dostępnych pomocy.

Etap III - finałowy będzie odbywał się na terenie Politechniki Gdańskiej.

W tym etapie uczestnicy konkursu będą zdani tylko i wyłącznie na własną wiedzę i umiejętności matematyczne - żadnych kalkulatorów, tablic, komórek czy innych pomocy.

Tylko kartka, długopis i własna głowa.