Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej zaprasza do udziału w X edycji Konkursu "OD SZKOLNIAKA DO ŻAKA". Konkurs skierowany jest do uczniów klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych, którzy wykazują zainteresowanie matematyką.

Konkurs ma status konkursu kuratoryjnego o zasięgu krajowym. W konkursie można uzyskać 3 punkty za I, II, bądź III miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. [*§ 6 ust. 1 pkt 5]..

Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. Etap I trwa od 20 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. 
  2. Etap II trwa od 15 lutego 2024 r. do 15 kwietnia 2024 r.

    Etapy te polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przysłanych przez Organizatora i odesłaniu ich za pośrednictwem nauczyciela w określonym terminie.
    Są to etapy samodzielnej pracy przy możliwości skorzystania z wszelkich dostępnych pomocy.

  3. Etap III - finałowy będzie odbywał się na terenie Politechniki Gdańskiej w dniu 5 czerwca 2024 r.
    W tym etapie uczestnicy konkursu będą zdani tylko i wyłącznie na własną wiedzę i umiejętności matematyczne - żadnych kalkulatorów, tablic, komórek czy innych pomocy. Tylko kartka, długopis i własna głowa.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie znajdują się w Regulaminie.