Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich - Matematyka | Centrum Matematyki PG

Treść strony

Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich - Matematyka

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, szczególnie klas maturalnych. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do intensywnego powtarzania materiału, a przez to pomoc w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego i studiów wyższych.

Konkurs składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez Internet, półfinału oraz finału odbywającego się na Politechnice Warszawskiej. Od 2019 r. półfinał przeprowadzany jest również na Politechnice Gdańskiej.

Konkurs organizowany jest przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej od 1999 roku. Na mocy porozumienia, podpisanego w dniu 25 kwietnia 2019 r., od roku 2019 w jego organizację włączyło się Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej.

Zgodnie z Uchwałą Senatu PG z 12 grudnia 2018 r. laureaci Konkursu przyjmowani są na prawie wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.

Strona Konkursu: https://konkurs.mini.pw.edu.pl/