Od 2016 r. Centrum Matematyki jest jednostką koordynującą projekt „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”, realizowany w partnerstwie Samorządu Województwa Pomorskiego z Politechniką Gdańską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania otrzymanego na lata 2016-2023 wynosi 1 956 128,66 PLN.

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w dziedzinach: fizyka, informatyka i matematyka, a także biologia i chemia. W realizację projektu zaangażowani są pracownicy nie tylko CM, ale również różnych wydziałów, m.in. WCh, WETI oraz WFTiMS. W ramach projektu realizowane są przez Politechnikę Gdańską takie działania jak: spotkania akademickie, zajęcia olimpijskie, kursy e-learningowe dla uczniów oraz opieka mentorska.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat organizowanych formach wsparcia dla uczniów na stronie pg.edu.pl/zdolnizpomorza.

Opiekunem naukowym/Kierownikiem projektu na Politechnice Gdańskiej jest dr Barbara Wikieł prof. PG.