Uranium | Centrum Matematyki PG

Treść strony

Uranium

Centrum Matematyki włączyło się w realizację działań realizowanych w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB).
Jednym z takich zadań jest projekt Uranium Supporting Cooperation With High Schools (Uranium), którego celem  jest m.in. wspieranie współpracy uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta, wyławiającej najzdolniejszych absolwentów, jako przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej.

W marcu br. w wyniku konkursu w ramach Uranium zostały przyznane środki finansowe na realizację projektu dydaktycznego pt. "92 - atomowe zagadki matematyczne", którego kierownikiem została mgr inż. Dorota Żarek, nauczyciel akademicki CM. Projekt zakłada zacieśnienie więzi pomiędzy społecznością akademicką PG, a społecznością uczniowską I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. Organizowane są dedykowane wykłady akademickie, zajęcia praktyczne takie jak warsztaty, konkursy oraz inne podobne działania, służące popularyzacji matematyki i techniki. Program zajęć obejmuje tematy:

oraz wiele innych zagadnień.

Zajęcia dla uczniów prowadzone są od kwietnia 2021 do marca 2022.