Centrum Matematyki włączyło się w realizację działań realizowanych w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB).
Jednym z takich zadań jest projekt Uranium Supporting Cooperation With High Schools (Uranium), którego celem  jest m.in. wspieranie współpracy uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta, wyławiającej najzdolniejszych absolwentów, jako przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej.

W marcu 2022 roku, w wyniku konkursu w ramach Uranium zostały przyznane środki finansowe na realizację projektu dydaktycznego pt. "Dyskretny świat matematyki", którego kierownikiem została mgr inż. Dorota Żarek, nauczyciel akademicki CM. Projekt zakłada zacieśnienie więzi pomiędzy społecznością akademicką PG, a społecznością uczniowską III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu. Organizowane są dedykowane wykłady akademickie, zajęcia praktyczne takie jak warsztaty, konkursy oraz inne podobne działania, służące popularyzacji matematyki i techniki. Program zajęć obejmuje tematy:

  1. „Wirtualny spacer po Politechnice Gdańskiej”
  2. „Równania rekurencyjne”
  3. „Matematyka dyskretna - magiczny świat podzielności liczb”
  4. „Równania i układy równań kongruencji”
  5. „Matrix reaktywacja”
  6. „Układy równań – metoda Gaussa”
  7. „Soroban – liczydło japońskie”
  8. „Tangramy w świecie rzeczywistym i wirtualnym”
  9. „Roboty Photon”
  10. Konkurs „Matematyka we fraszce”

Zajęcia dla uczniów prowadzone są od kwietnia 2022 do marca 2023.