Zasady rekrutacji | Centrum Matematyki PG

Treść strony

Zasady rekrutacji

Aby stać się uczestnikiem Kursu Przygotowawczego z Matematyki do Studiów prowadzonego przez Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej, należy:

 1. dokonać zgłoszenia poprzez Formularz zgłoszeniowy
  Formularz rejestracyjny zamknięty, zapisy na listę rezerwową możliwe są tylko telefonicznie: Izabela Treder +48 608 636 113
   
 2. dokonać wpłaty za kurs
   
 3. podpisać pisemną umowę w dwóch egzemplarzach i przesłać na adres :

  Politechnika Gdańska
  Centrum Matematyki
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk
   
 4. Zwrotnie 1 egzemplarz umowy zostanie przesłany na adres w niej wpisany, po podpisaniu przez osobę reprezentującą Politechnikę Gdańską.

Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać do 18 sierpnia 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: cm@pg.edu.pl