92 – atomowe zagadki matematyczne | Centrum Matematyki PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-13

92 – atomowe zagadki matematyczne

92 atomowe zagadki
fot. Michał Fludra

W marcu 2022 roku zakończyły się zajęcia w ramach projektu „92 – atomowe zagadki matematyczne”, realizowanego w programie „URANIUM Supporting Cooperation With High Schools” -. W ramach programu URANIUM wspierana jest współpraca uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta, wyłaniającymi najzdolniejszych absolwentów jako przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej, w szczególności na kierunkach powiązanych z tematyką badawczą Centrów POB. Przygotowany projekt dedykowany był społeczności uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. Pomysłodawcą, kierownikiem projektu i realizatorem działań projektowych była mgr inż. Dorota Żarek, nauczyciel akademicki Centrum Matematyki.

Mgr inż. Dorota Żarek podjęła inicjatywę dążącą do dalszego rozwoju współpracy oświatowej, w tym szczególnie pod kątem zacieśnienia relacji edukacyjnych tak, aby młodzież szkolna I LO w Elblągu pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie. W praktyce oznaczało to, że uczniowie liceum brali udział w dedykowanych wykładach akademickich, zajęciach praktycznych oraz inicjatywach uczelnianych, takich jak seminaria, warsztaty, konkursy oraz inne podobne działania, służące popularyzacji matematyki i techniki. W trakcie realizacji całego projektu uczniowie wzięli udział w inicjatywach i zajęciach o następującej tematyce:

22.04.2021 -  Poznawanie uczelni podczas spaceru po Politechnice Gdańskiej.

27.05.2021 - Zastosowanie oprogramowania GeoGebra do wizualizacji matematyki.

17.06.2021 - Matematyka w fizyce - Skalary - nie tylko ryby. Wektory - nie tylko organizmy przenoszące pasożyty, drobnoustroje zakaźne czy też materiał biologiczny.

15.09.2021 - Trygonometria - nic prostszego.

14.10.2021 - Wizualizacja funkcji homograficznej w GeoGebrze.

18.11.2021 - Matematyka w informatyce – matematyka dyskretna.

02.12.2021 - Wizualizacja NWD i NWW w GeoGebrze.

13.01.2022 - Tangramy nie tylko w GeoGebrze.

24.02.2022 - Matematyka w technice - metoda Gaussa – Jordana.

17.03.2022 - Soroban - liczydło japońskie. Konkurs: „Matematyka w komiksie czy komiks w matematyce” – ogłoszenie wyników. Zakończenie projektu.

Zwycięscy w konkursie otrzymali w nagrodę gry „MONOPOLY – Politechnika Gdańska”, a na zakończenie projektu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w programie.

230 wyświetleń