VI edycja budżetu obywatelskiego PG – zgłaszanie projektów | Centrum Matematyki PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-27

VI edycja budżetu obywatelskiego PG – zgłaszanie projektów

Budżet Obywatelski PG
Strefa wypoczynku, elektrownia fotowoltaiczna, pokój do d-learningu, ogród zimowy/kawiarenka – to projekty pracownicze i studenckie, które są właśnie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2021. Kolejne propozycje, w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego, można zgłaszać do 5 listopada do godz. 12.00. Twój pomysł, twój głos – korzyść dla wszystkich!

W ramach kolejnej, szóstej już edycji BO PG, pracownicy, doktoranci i studenci do 5 listopada mogą zgłaszać propozycje swoich projektów. Na ich realizację, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczono łącznie pół miliona złotych, z czego 350 tys. zł będzie stanowić budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł – na projekty studenckie.

Głosowanie rozpocznie się 26 listopada i potrwa do 3 grudnia do godz. 23.59. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 23 grudnia po godz. 12.00.

Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Politechniki Gdańskiej i mają zostać zrealizowane do końca 2022 r. 

Harmonogram

W ramach poprzednich pięciu edycji BO PG do realizacji przeznaczonych zostało łącznie 15 projektów pracowniczych i 18 projektów studenckich. Na ich realizację przeznaczono w sumie 2,5 miliona złotych. Obecnie realizowane są zadania z BO PG 2021 – ze stanem zaawansowania poszczególnych projektów można zapoznać się na stronie internetowej BO PG.

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła budżet obywatelski.

Zasady dotyczące budżetu obywatelskiego zostały określone w jego Regulaminie.

Więcej o BO PG

12 wyświetleń