Finał konkursu Od Szkolniaka do Żaka | Centrum Matematyki PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-18

Finał konkursu Od Szkolniaka do Żaka

osdz

Organizatorzy Konkursu  matematycznego  „Od szkolniaka do żaka” mają zaszczyt zaprosić na finał Konkursu  wszystkich liderów z poziomu I i II, których nazwiska są opublikowane na stronie Konkursu.  Konkurs ma zasięg krajowy. Finał konkursu odbędzie się 05.06.2023 o godzinie 10.00  na Politechnice Gdańskiej  w budynku Centrum Nanotechnologii B  ul. G. Narutowicza 11/12  80-233 Gdańsk.

Na finał uczniowie przychodzą ze swoimi nauczycielami/opiekunami. Uczeń bez nauczyciela/opiekuna nie może przystąpić do finału Konkursu. Uczniowie przynoszą swoje przybory do pisania oraz przybory matematyczne (linijka, cyrkiel).  Prosi się o przybycie finalistów  nie później niż  20 minut przed rozpoczęciem finału.

Uroczyste podsumowanie 9. edycji Konkursu odbędzie się 7 czerwca 2023 r. o godzinie 13:30 w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.

Konkurs "Od szkolniaka do żaka" jest w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.)

117 wyświetleń