Już dziś zgłoś swój projekt w Budżecie Obywatelskim PG | Centrum Matematyki PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-23

Już dziś zgłoś swój projekt w Budżecie Obywatelskim PG

Budżet obywatelski
Od 23 października przez dwa tygodnie można zgłaszać projekty do 8. edycji Budżetu Obywatelskiego PG. W rym roku do wykorzystania jest 600 tys. zł, w tym 420 tys. zł na projekty pracownicze i 180 tys. zł na projekty studenckie.

Rozpoczął się etap zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego PG. Pracownicy i studenci mogą przesyłać swoje pomysły od 23 października do 6 listopada do godz. 12:00.

Pomysły należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie Budżetu Obywatelskiego.

Proces ten nie jest skomplikowany, musi jednak spełniać pewne warunki formalne. Inicjator pomysłu powinien uzyskać poparcie 5 osób z uczelni, a także opisać założenia projektu i oszacować koszt jego realizacji. Pomocne mogą być propozycje złożone w poprzednich edycjach. Znaleźć je można na mapie realizacji Budżetu Obywatelskiego PG.

W ubiegłorocznej edycji BOPG w wyniku głosowania wybrane zostały m.in. nowe systemy multimedialne w audytoriach Gmachu Głównego, wiata i zewnętrzne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zakup desek SUP do OW „Czarlina”, modernizacja siłowni w Centrum Sportu Akademickiego, utworzenie przestrzeni coworkingowej w holu budynku „Hydro” czy zaaranżowanie przestrzeni wokół popularnej wśród studentów „Armaty”.

Do rozdysponowania przeznaczono aż 600 tys. zł, w tym 420 tys. zł na projekty pracownicze i 180 tys. zł na projekty studenckie. Środki można przeznaczyć na rozmaite realizacje, przy czym zgodnie z regulaminem akcji co najmniej jeden z wybranych pomysłów musi wpisywać się w realizację celów zdefiniowanych w Planie Klimatycznym PG. Zgodnie z jego zapisami uczelnia podejmować będzie m.in. działania związane ze zmniejszeniem emisji CO2, ograniczeniem wytwarzania odpadów, wykorzystaniem zasobów naturalnych i energii czy też rozwojem terenów zielonych i bioróżnorodności na terenie kampusu.

Etap zgłaszania projektów potrwa do 6 listopada. Następnie nadesłane propozycje przejdą weryfikację. Te, które przejdą ją pomyślnie wezmą, udział w głosowaniu, zaplanowanym w dniach od 27 listopada do 11 grudnia. Ostateczną listę projektów wybranych do realizacji poznamy 3 stycznia 2024 roku.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego PG

  • 23.10.2023 – rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów (godz. 9:00)
  • 6.11.2023 – zakończenie przyjmowania propozycji projektów (godz. 12:00)
  • 20.11.2023 – ogłoszenie wstępnej listy projektów do głosowania (po godz. 12:00)
  • 27.11.2023 – rozpoczęcie głosowania (od godz. 0:00)
  • 11.12.2023 – zakończenie głosowania (godz. 23:59)
  • 13.12.2023 – ogłoszenie listy rankingowej projektów (po godz. 12:00)
  • 20.12.2023 – termin składania pisemnych odwołań (do godz. 12:00)
  • 3.01.2024 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji (po godz. 12:00)
20 wyświetleń