Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki, na pamiątkę stulecia powstania Towarzystwa Matematycznego i w uznaniu zasług polskich matematyków. Z tej okazji Polskie Towarzystwo Matematyczne organizuje projekt „Fraktal na 100-lecie”. Fraktale są obiektami matematycznymi, które mają zastosowanie w codziennym życiu. Projekt polega na układaniu przykładowego fraktala - trójkąta Sierpińskiego. Trójkąt ten będą stanowiły osoby tak ustawione względem siebie, że z góry będzie widoczny kształt fraktala. Główna impreza odbędzie się w Krakowie i uczestniczyć ma w niej 6561 uczniów. Organizatorzy apelują aby do zabawy włączyły się uczelnie oraz szkoły i ułożyły swoje fraktale.

Centrum Matematyki postanowiło skorzystać z tego zaproszenia i zorganizować dla 243 studentów Politechniki Gdańskiej wykład połączony z układaniem fraktala. 

Zarejestrowani studenci spotkali się 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.15 w Audytorium Novum na wykładzie, po którym stali się żywym trójkątem Sierpińskiego.

fraktal na 100 logotypy