III Seminarium BMKNZ

 

III Seminarium BMKNZ - tytuł

 

23 kwietnia 2012 r.
Aula Politechniki Gdańskiej

Patronat honorowy:

 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
 • prof. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Gdańskiej

Organizatorzy:

 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

plakat III Seminarium BMKNZSeminarium to stanowi kontynuację spotkań środowiska nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych, doradców metodycznych, nauczycieli akademickich i przedstawicieli samorządów , które odbywały się w Politechnice Gdańskiej od roku 2003.

Pierwsze seminarium z cyklu „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Kształcenie matematyczne w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych a perspektywy rynku pracy”.,  odbyło się w dniach 26 - 27 stycznia 2006 roku, a drugie pod hasłem "Kształcenie Matematyczne w Szkołach Ponadgimnazjalnych i Wyższych" w dniu 17 marca 2009 roku.

Celem seminarium jest podkreślenie znaczenia umiejętności matematycznego sposobu myślenia zarówno w kontekście kariery zawodowej jak i w rozwoju osobistym.

Seminarium będzie również doskonałą okazją do przeprowadzenia środowiskowej dyskusji na temat możliwych scenariuszy osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w kontekście zmieniających się uwarunkowań formalnych.

Zamiarem organizatorów jest zwrócenie uwagi na potrzebę rozbudzania od najmłodszych lat zainteresowania matematyką, naukami ścisłymi i techniką oraz zachęcanie młodych ludzi do kształcenia się, a następnie podejmowania pracy zawodowej w dziedzinach związanych z matematyką, naukami ścisłymi i techniką, albowiem przewiduje się, że w perspektywie krótko- i długoterminowej nastąpi tu niedobór wykwalifikowanej kadry.

Program Seminarium [pdf]

III BMKNZ logotypy


II Seminarium BMKNZ

 

II Seminarium BMKNZ - tytuł

 

17 marca 2009 r.
Aula Politechniki Gdańskiej

Patronat honorowy:

 • prof. Janusz Rachoń, Senator RP Jan Kozłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego prof. Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Gdańskiej

Organizatorzy:

 • Politechnika Gdańska
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Seminarium to stanowi kontynuację spotkań środowiska nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych, doradców metodycznych, nauczycieli akademickich i przedstawicieli samorządów , które odbywały się w Politechnice Gdańskiej od roku 2003.

Pierwsze seminarium z cyklu „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Kształcenie matematyczne w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych a perspektywy rynku pracy”.,  odbyło się w dniach 26 - 27 stycznia 2006 roku.

Celem seminarium jest podkreślenie znaczenia umiejętności matematycznego sposobu myślenia zarówno w kontekście kariery zawodowej jak i w rozwoju osobistym.

Zamiarem organizatorów jest zwrócenie uwagi na potrzebę rozbudzania od najmłodszych lat zainteresowania matematyką, naukami ścisłymi i techniką oraz zachęcanie młodych ludzi do kształcenia się, a następnie podejmowania pracy zawodowej w dziedzinach związanych z matematyką, naukami ścisłymi i techniką, albowiem przewiduje się, że w perspektywie krótko- i długoterminowej nastąpi tu niedobór wykwalifikowanej kadry.

Program Seminarium (format PDF 68,6 kB)

II BMKNZ logotypy