Sierpinski Carpet Project - Hiszpania

W Hiszpanii powstał międzynarodowy projekt utworzenia z kolorowych naklejek gigantycznego dywanu Sierpińskiego. Inicjatorami projektu pod nazwą "Sierpinski Carpet Project" są José Luis Rodríguez Blancas, profesor matematyki Uniwersytetu Almerii (Hiszpania) i David Crespo Casteleiro, nauczyciel matematyki w szkole średniej. Mniejsze dywany powstają w wielu ośrodkach edukacyjnych i nie tylko, następnie zostaną one połączone w wielki fraktal w Hiszpanii. W projekt zaangażowało się wiele szkół i uczelni z całego świata.

Część tego fraktala powstał na Politechnice Gdańskiej!!!

Do udziału w tym projekcie zaprosiliśmy 512 studentów ze wszystkich Wydziałów PG.

Wszystkie warsztaty odbywały się w budynku Centrum Matematyki (nowy budynek nr 18 przy ul. Siedlickiej na terenie Kampusu PG).

Fotogaleria

Zobacz materiał filmowy na stronie Centrum Informatycznego TASK!

logo Sierpinski Carpet Project